Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS
Kitabxanamız haqqında
22 İyun , 2016

Şöbə 1980-cı ildən yaradılıb. Yaranan gündən bu şöbə komplektləşdirmə, ədəbiyyatın silinməsi və katoloqların tərtibi məsələsi ilə məşğul olur. MKS-nin şöbə və filiallarına əlifba və sistemli katoloq kartoçkaları hazırlayır. Bu kartoçkalar 2009-cu ildən elektron formada "İRBİS-64" vasitəsilə elektron katoloqda təsvir olunur. Sistemin baş əlifba, sistemli katoloqu komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsində hazırlanır. Həmçinin bu şöbə MKS-nin bütün struktur bölmələrinə dövrü mətbuata abunə yazılmasını təmin edir.