Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS
KİV-də Bərdə
4 Mart , 2016

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, dünyada dərin iqtisadi və siyasi böhran davam edir. Bunun müxtəlif səbəbləri var və ən əvvəl, əlbəttə, neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsini göstərmək lazımdır. Belə bir cəhəti də böyük fərəh və qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan əvvəlki böhranlı illərdə olduğu kimi, qlobal maliyyə böhranından üzüağ çıxmaq üçün hərtərəfli imkanlara, geniş resurslara malikdir. Bu, ilk növbədə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış islahatlar və uzunmüddətli inkişaf strategiyası ilə bağlıdır.