Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Elin Şiruyəsi, sözün sərrafı.

Geniş yaradıcılıq yolu keçmiş, görkəmli söz ustadı Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında zaman-zaman ədəbi tənqidçilər, şairlər, yazıçılar, elm adamları mətbuatda öz fikirlərini bildirmiş, rəy və mülahizələrini i

Xasay Şıxlar Mehdizadə. Söz arısı

Şairin bu kitabda müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri toplanmışdır.

Cəbrayıl Fikrət. Qəzəllər

Cəbrayıl Fikrət qəzəllərində ərəb, fars tərkibli ifadələr işlətməmiş, sırf azərbaycanca yazmışdır.

Cəbrayıl Fikrət. Bəxtiyarlıq naminə

Əsər üç, pərdəli, doqquz şəkilli dramdır. Hadisələr təhkiyə yolu ilə inkişaf etdirilir.

Hüseynova Mütayə. Kəndimizin şəhidləri və onlardan sonrakı həyat

Kitabda Mütayə Hüseynovanın Vətənimizin azadlığı, bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı uğrunda şəhid olmuş el oğullarının ailə həyatı, ömür və döyüş yolları, xatirələr, həmçinin cəbhə həqiqətlərini əks