Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Rəşid Dönməz. Şəhid andı

Kitabda müxtəlif illərdə yazılmış şeirlər verilmişdir.

Şahin Bərdəli. Atəşlə doludur küllərim mənim

Kitaba nakam şair Şahin Bərdəlinin müxtəlif mövzularda yazdığı şeirləri daxil edilmişdir.

Ариф Гулиев. Украино - Азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия. Том 3.

Книга является выражением мнения автора, посвятившего большуючасть своей жизни руководящей, дипломатической, научной и публици-стической

Elin Şiruyəsi, sözün sərrafı.

Geniş yaradıcılıq yolu keçmiş, görkəmli söz ustadı Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında zaman-zaman ədəbi tənqidçilər, şairlər, yazıçılar, elm adamları mətbuatda öz fikirlərini bildirmiş, rəy və mülahizələrini i

Xasay Şıxlar Mehdizadə. Söz arısı

Şairin bu kitabda müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri toplanmışdır.