Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əfrahim. Ürəyi aldatmaq olmur

Şeirlər və poemalar toplusu. Tanınmış şairin son illər qələmə aldığı şeir və poemalardan ibarət yeni e-kitab. Əfrahim 70-ci illərdə ədəbiyyata gəlmiş istedadlı imza sahiblərimizdəndir...

Həsən Səfəri. Bir insan döyüşür

Kitabda Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindən olan şair və tədqiqatçı Həsən Səfərinin seçilmiş ş erlərindən bir toplu verilmişdir.

Rövşən Yerfi. Lənətə gələnlər

...Ananın tək oğlunu Rusiyada qalmaqla Qarabağ döyüşlərindən yayındırması... Yaşlaşandan sonra ailəsi ilə vətənə qayıdan oğulun işsizlikdən əyyaşa dönməsi... Və sonda ananın daim ehtiyatlandığı faciəli oğul itkisi...

Rəfail Oğuztürk Dağlı. Sızan həqiqətlər

Kitabda 20 yanvar Şəhidlərinə həsr edilmiş, əruz vəznində yazılmış “Xalqın səhəri” adlı, kiçik həcmli poema, bir neçə şeir və qəzəl də yer almışdır.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir. III kitab

Bu kitab AMEA Folklor İnstitutunun “Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması” adlı layihə çərçivə- sində oxuculara təqdim etdiyi üçüncü kitabdır. İlk kitabda olduğu kimi, bu cildə də, əsasən,