Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Taptıq Həsənov, Əbdurrəhim Hacızadə. Coğrafiya tarixi

Dərs vəsaiti maraqlı coğrafi axtarışlar və kəşflər nəticəsində Yerin hərtərəfli oyrənilməsi, xəritələşdirilməsi, coğrafi ideyaların yaranması və inkişafı tarixindən bəhs edir. Azərbaycanda coğrafiya elmi, onun sahələri

Səidə Mustafayeva. Nitqin inkişafı

Dərs vəsaiti. Ali məktəblərdə xarici tələbələr üzrə hazırlıq kursu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sevil Ağabəyli. «Koroğlu» dastanında xalq inciləri

Kitabda «Koroğlu» dastanının Azərbaycan variantının müxtəlif nəşrlərindən seçilmiş xalq deyimləri qruplaşdırılaraq «Adqoymalar», «Alqışlar», «Andlar», «Atalar sözü və məsəllər», «İnanclar», «Türkəçarələr»,

Elnur Sadıqov. Bank əməliyyatları

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əmə- liyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır.

Ramin Mahmudzadə, İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva. İnformatika. Müəllim üçün metodik vəsait. V sinif

Təqdim olunan 5-ci siniflər üçün dərslik komplekti dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir.