Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Kitabxanalar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur

Bu növbəti nəşr müasir kitabxana işinin əsaslarının şərh edildiyi maraqlı kitabçadır. O eyni zamanda təcrübi və nəzəri xarakter daşıyır.

İmran Axundov. Ələsgər Ələkbərov

Monoqrafiyada Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri SSRİ xalq artisti Ələsgər Ələkbərovun həyat və yaradıcılı- ğı təhlil edilir, teatrda və filmlərdə ifa etdiyi möhtəşəm obrazlar tədqiq olunur.

Adilxan Bayramov. Sənət, sənət məbədləri, sənət fədailəri

Kitabda müəllifin respublikada muzey işinin tarixi, müxtəlif profilli muzeylər, muzey əşyaları və muzey qurucuları, milli teatrımızın təşəkkülündə və inkişafında böyük rolu olmuş Tiflis Azərbaycan teatrı və bu teatrın akty

Musa Nəbioğlu. Sazımız sazbəndimiz

Kitabda sazbəndlər haqda yazılar onların təvəllüd tarixləri ardıcıllığı ilə verilmişdir.

Buludxan Xəlilov. Dil, ədəbiyyat, mədəniyyət

Kitabda müəllifin dil, ədəbiyyat, mədəniyyətlə bağlı məqalələrinin bir hissəsi toplanmışdır.