Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Qəşəm İsabəyli. Boz cücələrlə məşhur oğrubaşı qara pişiyin ölüm-dirim savaşı

Ötən il yazıçı Q.İsabəyli “Cin” nağıl-povestinə görə İsveçrədə dünyanın 57 uşaq yazıçısı sırasında Beynəlxalq Andersen Fəxri Diplomuna layiq görülüb. Bizi Avropa ədəbi dəyərlərinə yaxınlaşdıran, Azərbaycan uş

Bestami Yazgan. Yagmur quşları

Bestami Yazqan "Yağmur Quşları" adlı əsərində uşaqları ilk növbədə quşlar və heyvanlar aləmi ilə tanış edir. Ən əsası quşları və  heyvanları nitqlandirərək onların timsalında uşaqlara əxlaq dərsi verir, mənəѵі d

Bestami Yazgan. Ad günün mübarək

Bu əsəıiər həm dil, həm üslub, həm də milli-əxlaqi dəyəıiəri özündə əks etdirmə baxımından cox qiymətli əsərlərdir. Bunları nəzəre alıb, Bestami Yazganın iki əsərini: "Ad günün mübarek" və "Yağmur Quşlan” Türkc

Vəfalı at

 Vəfalı at