Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Nürəddin Rüstəmov. Eşqin gözəlliyi

Bu kitaba Nürəddin Rüstəmovun "Eşqin gözəlliyi" romanı daxil edilmişdir.

Zeynalov Oqtay. Çağırılmamış qonaq

Müəllif əsərdə Azərbaycan əks-kəşfiyyatçılarının düşmən xarici kəşfiyyatı tərəfindən işə cəlb edilmiş vətən xaini, təhlükəli bir canini ifşa edir. Kitabda Dövlət təhlükəsizlik orqanlarının xidməti vəzifələrinin b

Brigitte Aubert. Doktor Marçın dörd oğlu

Gündəlik tutan bir qatil... Bu gündəliyi təsadüfən ələ keçirən xidmətçi... Hadisələr Qatilin və Cenninin gündəlikləri əsasında inkişaf edir. Qətllər bir-birini əvəz etdikcə, Cenni qatilinin gündəliyini oxumağa davam edir. Qat

Əkrəm Qaflanoğlu. Dünyanı belə gördüm

Müəllif bu kitabında öz dəsti-xəttinə, seçdiyi ədəbi janra sadiq qalaraq yüzlərlə tanınan və tanınmayan insanların həyatından əhvalatları, deyim və gülməcələri toplayıb cilalayaraq oxuculara təqdim etmişdir.

Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə

Kitabda Azərbaycan milli teatrının və mətbuatının banisi, görkəmli jurnalist, xeyriyyəçi, ictimai xadim Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığından bioqrafik səpkili nümunələr, onun doğmalarının - həyat yoldaşı Hənifə xanım Abay