Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda

Lamiyə Qurbanova. Eksperimental psixologiya

 Dərs vəsaitində eksperimental psixologiyanın mövzusu, məqsədi, prinsipləri, vəzifələri, yaranma tarixi, eksperimental-psixoloji tədqiqatların mərhələləri, prosedur tələbləri, eksperimental-psixoloji metodların təsnifatı, xüsu

Məmməd Oruc. Qara güzgü, Köçürülmə, Qısa qapanma

Kitabı bir ox-eyni qayə ətrafında birləşdirən hər üç romanda, yaxın tariximizin müxtəlif kəsimlərində xristian-türk (erməni-müsəlman) qarşıdurmasında insan münasibətlərindən bəhs olunur

Qurbanova Lamiyə. Ailənin psixoloji probləmləri və həlli Yolları

Kitabda səxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu. ailə problemlərinin qarşısının alınması üçün psixoloji təhlillər və tövsiyələr, ailənin qorunması və ailədaxili konfliktlərin həlli yolları, qadın və kişi problemlərinin ps

Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri

X.L.Borxesin "Seçilmiş əsərləri" kitabında verilən "Əlif", "Qum kitabı", "25 avqust 1983-cü il", "Babil kitabxanası", "Xarabalıq dairələri" və s. novella, hekayə, esse və araşdırmaları onun yaradıcılığının ən mühüm hissəsini