Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri

Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan Xalq şairi Nəbi Xəzrinin bu kitabı onun ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldığı şeir və poemalarından seçilərək tərtib olunmuşdur.

Nüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri

Xalq şairi Hüseyn Arifin bu kitabında onun müxtəlif illərdə yazdığı gəraylılar, qoşmalar, müxtəlif mövzulu şeirləri, satiraları, poemaları, dillər əzbəri olan mahnı mətnləri toplanmışdır.

Sahilə. Çevriliş

Sahilə roman üçün çox maraqlı, bizim ədəbiyyatda yetərincə araşdırılıb yazılmamış bir dövrü – sovetlərin dağılması, müstəqilliyin ilk illərini mövzu kimi seçib.

Haqverdiyeva Səidə. İsanın yatağındakı ilahə

Kitabda müasir həyatımızda baş verən bir sıra hadisələrin təsviri öz əksini tapıb. Əsasən ailə-məişət mövzusunda yazılmış povest və hekayələrdə müəllif çalışıb ki, problem və onu yaradan səbəbləri göstərsin. Əsərl

Ceyms Rollins. Dərinlik

Yeni minilliyin ilk günəş tutulması baş verəcəyi həmin gün, heç kəs güman etməzdi ki, bütün bəşəriyyət taleyin hökmü ilə dəyişəcək. Yer üzü qara torla örtüldüyü vaxt Günəşin güclü partlayışı bir çox təbii fəlakə