Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Marqaret Mitçel. Küləklə sovrulanlar (I cild)

Anadan olduğu Atlanta şəhəri Marqaret Mitçelin sayəsində bütün dünyada tanınır. Onun bioqrafiyası sanki “Küləklə sovrulanlar” romanının qəhrəmanı Skarletin həyatının tam ekvivalentidir. Romanda qələmə alınan hadisələr Və

Corc Bernard Şou. Seçilmiş əsərləri

Corc Bernard Şounun "Seçilmiş əsərləri" kitabına "Avqust öz payına düşəni yerinə yetirir", "Piqməlion", "Ürəkləri parçalayan ev", "Mayor Barbara", "Acı da olsa, həqiqətdir" pyesləri daxil edilmişdir.

Samuel Bekket. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin “Qadonun intizarında”, “Endşpil”, “Bütün yıxılanlar haqqında”, “Xoşbəxt günlər”, “Söz və musiqi”, “Kül”, “Kreppin sonuncu lent yazısı” pyesləri və “İlk məhəbbət” hekayəsi daxil edil

Artur Konan Doyl. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin oxucuların sevimlisi Şerlok Holms obrazını əhatə edən “Baskervillərin iti” romanı, “İtmiş dünya” povesti və bir neçə maraqlı hekayəsi (“Ala-bəzək lent”, “Göy yaqut”) daxil edilmişdir.

Romen Rollan. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin “Vurğun ürək” romanı və “Vaxt gələcək” pyesi daxil edilmişdir.