Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Məhsəti Gəncəvi. Nəğmələri

 XII əsrin böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi ədəbiyyat tarixində mahir rübai ustasi kimi şöhrət tapmışdır. Bəstəkar Rizvan Sədirxanov şairənin Rafael Hüseynov tərəfindən farscadan ana dilimizə poetik tərcümə et

Tahir Kazımov. Qırmızı rəng

Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmin

Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. Psixologiya

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji x

Zeynəddin Hacıyev. Məntiq

Kitabda ali məktəblərin " Məntiq " kursunun proqramına uyğun olaraq məntiqin mövzuları sistemli surətdə şərh olunur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəlimlər və məntiqi öyrənmək digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Şakir Yaqubov. Yaddaşımın küncündən... (xatirələr, anılar)

Yaşlı və orta nəslə mənsub həmkarlarının “Peşəkar”, “Gəzəri ensiklopediya”, “Birincilik iddiasında olmayan birinci”, “Ustad” kimi dəyərləndirdikləri müəllifin bu kitabına təxminən 45 illik jurnalistlik fəaliyyəti d