Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Qurbanova Lamiyə. Ailənin psixoloji probləmləri və həlli Yolları

Kitabda səxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu. ailə problemlərinin qarşısının alınması üçün psixoloji təhlillər və tövsiyələr, ailənin qorunması və ailədaxili konfliktlərin həlli yolları, qadın və kişi problemlərinin ps

Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri

X.L.Borxesin "Seçilmiş əsərləri" kitabında verilən "Əlif", "Qum kitabı", "25 avqust 1983-cü il", "Babil kitabxanası", "Xarabalıq dairələri" və s. novella, hekayə, esse və araşdırmaları onun yaradıcılığının ən mühüm hissəsini

Antuan de Sent Ekzüperi. Seçilmiş əsərləri

Bu kitaba fransız yazıçısı Antuan de Sent-Ekzüperinin "Adamların planeti", "Hərbi təyyarəçi" və "Balaca şahzadə" əsərləri daxildir.

Ayzek Azimov. Seçilmiş əsərləri

Kitaba “Təməlçilər”, “Kosmik axınlar” romanları, “Peşə”, “Gəlin yığışaq”, “Marslıların yolu”, “İki yüz yaşlı adam” hekayələri daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Marqaret Mitçel. Küləklə sovrulanlar (I cild)

Anadan olduğu Atlanta şəhəri Marqaret Mitçelin sayəsində bütün dünyada tanınır. Onun bioqrafiyası sanki “Küləklə sovrulanlar” romanının qəhrəmanı Skarletin həyatının tam ekvivalentidir. Romanda qələmə alınan hadisələr Və