Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Zeynəddin Hacıyev. Məntiq

Kitabda ali məktəblərin " Məntiq " kursunun proqramına uyğun olaraq məntiqin mövzuları sistemli surətdə şərh olunur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəlimlər və məntiqi öyrənmək digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Şakir Yaqubov. Yaddaşımın küncündən... (xatirələr, anılar)

Yaşlı və orta nəslə mənsub həmkarlarının “Peşəkar”, “Gəzəri ensiklopediya”, “Birincilik iddiasında olmayan birinci”, “Ustad” kimi dəyərləndirdikləri müəllifin bu kitabına təxminən 45 illik jurnalistlik fəaliyyəti d

Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda

Lamiyə Qurbanova. Eksperimental psixologiya

 Dərs vəsaitində eksperimental psixologiyanın mövzusu, məqsədi, prinsipləri, vəzifələri, yaranma tarixi, eksperimental-psixoloji tədqiqatların mərhələləri, prosedur tələbləri, eksperimental-psixoloji metodların təsnifatı, xüsu

Məmməd Oruc. Qara güzgü, Köçürülmə, Qısa qapanma

Kitabı bir ox-eyni qayə ətrafında birləşdirən hər üç romanda, yaxın tariximizin müxtəlif kəsimlərində xristian-türk (erməni-müsəlman) qarşıdurmasında insan münasibətlərindən bəhs olunur