Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Sədi Şirazi. Seçilmiş Əsərləri

Bu kitaba didaktik poema janrının parlaq nümunəsi olan “Bustan”ı ilə yanaşı, böyük şairin özündən sonrakı bütün əsərlərdə Yaxın və Orta Şərq xalqlarının çox sevdiyi kitablardan biri olub, uzun illər dərslik kimi istifadə

Sadıq Zeynaloğlu.Tarixin qan yaddaşı

Bu əsərdə ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərin tarixi kökləri açıq-aydın göstərilir. Kitab "Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı" nəşriyyatının rusca nəşri ("Кровавая память истории".

Ramid Hüseynov. Politologiya

Dərs vəsaiti politologiyanın obyekti və predmeti və bundan irəli gələn məsələlərin həllinə həsr edilmişdir. Bununla belə, dövlət fenomeni, onun təsnifatı, siyasi inkişaf istiqamətləri, fərdin idarə etmə bacarığı, siyasi məd

İqtisadi nəzəriyyə

Dərslik iqtisadi nəzəriyyə aid mühüm mövzuları əhatə edir. Mövzular yeni səpkidə, həyati gercəklik calarları nəzərə alınmaqla şərh olunmuşdur.

Abid Tahirli. Bütün türklərin tərcümanı

Əsərdə həyat və fəaliyyəti ilə Azərbycanla qırılmaz tellərlə bağlı olan böyük ideoloq, naşir, redaktor, yazıçı-publisist, tənqidçi, tərcüməçi, ideya və əməlləri ilə bütün dünya, xüsusi ilə Rusiya müsəlmanlarının ta