Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Nizami Cəfərov. Mir Cəlalın milli idealları

Azərbaycan xalqının XX əsrin sonlarında qazandığı müstəqillik, heç şübhəsiz, bir neçə yüz illik tarixi olan milli azadlıq ideallarına, bu idealların həyata keçirilməsi uğrunda aparılmış ardıcıl mübarizələrə əsaslanır. V

Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya - Qobustan mədəniyyəti: e.ə. VIII-V minilliklər

Əsərdə Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti və onun tərkib hissəsi kimi, qədim Azərbaycan əlifbası ilk dəfə aşkar olunur; Orxon-Yenisey əlifbasının qrafik açımı verilir; Gəmiqaya-Qobustan abidələrinin tədqiqinə yeni istiqamətdən ba

Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından tərib etdiyi "Zərifə Əliyeva : Biblioqrafiya" adlı göstəricidə Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi,

Əziz Əliyev: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından tərtib etdiyi "Əziz Əliyev" adlı biblioqrafik gödstəricidə görkəmli dövlət və elm xadimi Ə. Əliyevin həyatını, elmi və ictimai fəaliyyətini

Mustafa Çəmənli: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı "Mustafa Çəmənli" adlı biblioqrafik göstəricidə Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, nasir və publisist Mustafa Çəmənlinin 1972-ci ildən 2017-ci ilədək nəşr edilmiş