Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Talvar

Kitaba Mirzə İbrahimovanın, İsmayıl Şıxlının, Elçinin, Maqsud İbrahimbəyovun, Sabir Əhmədlinin, Fərman Kərimzadənin və Əli Səmədlinin povest və hekayələrindən nümunələr toplanmışdır.

Viktor Hüqo. Seçilmiş əsərləri

Hüqo dühası, Hüqo irsi yer üzünün bütün xalqları üçün doğma və əzizdir. Hüqo-nun tükənməz yaradıcılıq aləmində “Səfillər” romanının xüsusi çəkisi var. Dahi rus yazıçısı LevTolstoyun “fransız ədəbiyyatının ən

Yohan Volfqanq Gete. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda Yohan Volfqanq Getenin “Faust” faciəsi, “Gənc Verterin iztirabları” əsəri və şeirləri Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti I cild

Oxuculara təqdim olunan iki cildlik bu kitab "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti"nin 5-ci nəşridir. Lüğətdə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən söz və ifadələrin, izafət tərkibləri

Anton Çexov. Seçilmiş əsərləri

Təqdim olunan kitabda müəllifin yığcam bədii novellanın klassik nümunələri sayılan hekayələri toplanmışdır.