Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Gülhüseyn Kazımlı. Bülbülcan (Əbdülbaqi Zülalov)

Kitabda daha çox Bülbülcan adı ilə tanınan Əbdülbaqi Zülalovun həyatı, mühiti, onun xanəndə kimi fəaliyyəti işıqlandırılmışdır. Burada eyni zamanda bir sıra görkəmli şəxslərin Bülbülcan haqqındakı fikirləri də yer almı

Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri

Əsərlərini alman dilində qələmə alan dramaturq müharibədən sonrakı dörün görkəmli yazarlarından biri hesab olunur. Yazdığı ədəbi nümunələr dünyanın qırxdan çox dilinə tərcümə edilmiş, qələmə aldığı pyeslər dünya te

Məhsəti Gəncəvi. Nəğmələri

 XII əsrin böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi ədəbiyyat tarixində mahir rübai ustasi kimi şöhrət tapmışdır. Bəstəkar Rizvan Sədirxanov şairənin Rafael Hüseynov tərəfindən farscadan ana dilimizə poetik tərcümə et

Tahir Kazımov. Qırmızı rəng

Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmin

Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. Psixologiya

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji x