Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Bestami Yazqan. Qəlbini itirən adam

Bu kitab, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Ağentliyi (TİKA) və Gəncliyə Yardım Fondu əməkdaşlığında 23 aprel Uşaq Bayramı münasibəti ilə həyata keçirilən "Kitabın İşığın Olsun" layihəsi çərçivəsində çap olunmuşdur.

Hidayət. Burdan min atlı keçdi

Bu kitabda tarixən türk torpaqları olmuş Qərbi Azərbaycanda azərbaycanlı türklərin yaşadığı ictimai-siyasi şərait, ədəbi-mədəni mühit, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının fəaliyyəti, görkəmli azərbaycanlı ictimai və

Nəriman Süleymanov. Dünyanın çəkisi

"İnsan yaşayır" povesti İkinci Dünya müharibəsi dövrünün ağrı-acılarını, sərt həqiqətlərini əks etdirən ən dəyərli nəsr əsərlərindəndir. Bu povestdə sadə bir əsgər şineli zamanın ağrılı-acılı, sevincli günlərinin

Əjdər Ol. Yaşa

Tanınmış yazar Əjdər Ol müxtəlif janrlarda qələmə alınmış qırxa qədər kitabın müəllifidir. Onun "Yaşa" kitabına müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı şeirlərdən seçmələrin və yeni əsərləri salınıbdı.

Əjdər Ol. Tütün limanı

"Tütün limanı" kitabına müəllifin son illərdə yazdığı hekayələr, esselər və bir pyes salınmışdır. Yazıçı, hekayələrində insan mənəviyyatının ən dərin qatlarına enir, ədəbi portretlərində sənətkarların tam fərqli tə