Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri

X.L.Borxesin "Seçilmiş əsərləri" kitabında verilən "Əlif", "Qum kitabı", "25 avqust 1983-cü il", "Babil kitabxanası", "Xarabalıq dairələri" və s. novella, hekayə, esse və araşdırmaları onun yaradıcılığının ən mühüm hissəsini

Antuan de Sent Ekzüperi. Seçilmiş əsərləri

Bu kitaba fransız yazıçısı Antuan de Sent-Ekzüperinin "Adamların planeti", "Hərbi təyyarəçi" və "Balaca şahzadə" əsərləri daxildir.

Frensis Skott Fitscerald. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin “Ağır sınaq”, “Bencamin Battonun qəribə əhvalatı”, “Buz sarayı”, “Dəvənin arxası”, “Ədabaz Martin-Cons və “Uels şahzadəsi”, “İsti və soyuq qan”, “Küləyə düşmüş ailə”, “Dəniz quld

Ayzek Azimov. Seçilmiş əsərləri

Kitaba “Təməlçilər”, “Kosmik axınlar” romanları, “Peşə”, “Gəlin yığışaq”, “Marslıların yolu”, “İki yüz yaşlı adam” hekayələri daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Marqaret Mitçel. Küləklə sovrulanlar (I cild)

Anadan olduğu Atlanta şəhəri Marqaret Mitçelin sayəsində bütün dünyada tanınır. Onun bioqrafiyası sanki “Küləklə sovrulanlar” romanının qəhrəmanı Skarletin həyatının tam ekvivalentidir. Romanda qələmə alınan hadisələr Və