Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

F.Y.Veysəlli. Struktur dilçiliyin əsasları. (Dərs vəzaiti)

Kitabda morfemika və sintaqmatika bir neçə dilin materialı əsasında tədqiq olunur. ayrı-ayrı dilçilik məktəblərinin əsas nəzəriyyələri açılıb göstərilir, morfem və sintaktik konstruksiyalar sahəsində son elm

Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin

Böyük mütəfəkkir şair bu poemasında həm də Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əmək adamını - Fərhad surətini dərin məhəbbətlə qələmə almış, onu həm əmək, həm də eşq fədaisi kimi şahlara nümunə g&ou

Qarabağ abidələri

Kitabda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin maddi-mədəniyyət tarixindən bəhs edilir.

Fyodor Mixayloviç Dostoyevski. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə ll cild

Dahi rus yazıçısı Dostoyevskinin 1860-1870-ci illərdə yazdığı məşhur "Cinayət və cəza", "İdiot" və "Karamazov qardaşları" fəlsəfi romanlarından Yer kürəsinin bütün iniltiləri, dərddən ağlını itirmiş adamla

Harold Pinter. Seçilmiş əsərləri

Onun əsərləri tənhalıq, insanlar arasında əlaqələrin qırılması, ikiüzlülük, riyakarlıqdan bəhs edir; ön planda zorakılıq, şiddət gözə dəyməsə də, bunların mövcudluğu arxa planda aydın duyulur. Dramat