Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

İsgəndər Etibar. Sən dənizsən, gülüm

İsgəndər Etibarın "Sən dənizsən, gülüm" adlı kitabına şairin lirikası - saf sevgi, məhəbbətə sədaqət və sevgi ağrılarını tərənnüm edən şeirləri toplanmışdır.

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri

Seçilmiş əsərlərinin bircildliyinə böyük yazıçının "Gün var əsrə bərabər" romanı ilə yanaşı, "Əlvida, Gülsar", "Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş", "Ağ gəmi, və "Cəmilə" povestləri daxilı edi

Zöhrə Əsgərova. Özəl poçtdan məktub var

Kitaba müəllifin son illərdə mətbuat səhifələrində çap olunan hekayələri və esseləri daxil edilmişdir. Hekayələrdə müxtəlif taleli insanları bir amal yaşadır - Vətən, torpaq, ailə qarşısında mənəvi dəyərləri

Robert Luis Stivenson. Seçilmiş əsərləri

Stivensonun romanlarının başlıca təsvir obyektidənizlər, okeanlar, uzaq və naməlum adalar, əsas qəhrəmanları isə yeniyetmələr və gənclərdir. Ədib bu qəhrəmanları həyatın bir-birindən sərt dönümləri ilə qarşılaşdı

Əyyub Abbasov. Zəngəzur

Romanda 1918-ci ildə Azərbaycanın Zəngəzur mahalında baş vermiş hadisələrdən bəhs olunur. Yazıçı hələ uşaq vaxtı öz gözü ilə gördüklərini böyük məharət və ustalıqla əks etdirir.