Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Аждар Фарзали. Ноев Ковчег и Гямигая – Гобустанский алфавит

Автор впервые открыл алфавит древнего Азербайджана на скалах Нахчы- вана, в Гобустане близ Баку, других археологических памятниках, и на к

Elman Quliyev. Türk xalqları ədəbiyyatı

Kitabda ilk dəfə olaraq geniş şəkildə türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, tatar) yaradıcılıq mərhələləri , ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıq

İsgəndər Etibar. Sən dənizsən, gülüm

İsgəndər Etibarın "Sən dənizsən, gülüm" adlı kitabına şairin lirikası - saf sevgi, məhəbbətə sədaqət və sevgi ağrılarını tərənnüm edən şeirləri toplanmışdır.

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri

Seçilmiş əsərlərinin bircildliyinə böyük yazıçının "Gün var əsrə bərabər" romanı ilə yanaşı, "Əlvida, Gülsar", "Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş", "Ağ gəmi, və "Cəmilə" povestləri daxilı edi

Zöhrə Əsgərova. Özəl poçtdan məktub var

Kitaba müəllifin son illərdə mətbuat səhifələrində çap olunan hekayələri və esseləri daxil edilmişdir. Hekayələrdə müxtəlif taleli insanları bir amal yaşadır - Vətən, torpaq, ailə qarşısında mənəvi dəyərləri