Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Lamiyə Qurbanova. Eksperimental psixologiya

 Dərs vəsaitində eksperimental psixologiyanın mövzusu, məqsədi, prinsipləri, vəzifələri, yaranma tarixi, eksperimental-psixoloji tədqiqatların mərhələləri, prosedur tələbləri, eksperimental-psixoloji metodların təsnifatı, xüsu

Məmməd Oruc. Qara güzgü, Köçürülmə, Qısa qapanma

Kitabı bir ox-eyni qayə ətrafında birləşdirən hər üç romanda, yaxın tariximizin müxtəlif kəsimlərində xristian-türk (erməni-müsəlman) qarşıdurmasında insan münasibətlərindən bəhs olunur

Qurbanova Lamiyə. Ailənin psixoloji probləmləri və həlli Yolları

Kitabda səxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu. ailə problemlərinin qarşısının alınması üçün psixoloji təhlillər və tövsiyələr, ailənin qorunması və ailədaxili konfliktlərin həlli yolları, qadın və kişi problemlərinin ps

Tomas Vulf. Seçilmiş əsərləri

Dünya ədəbiyyatı seriyasından olan bu kitabda Tomas Vulfun "Baskom Hokun portreti", "Dünyanın hörümçək toru", "Ölüm" povestləri, "Azğın oğulun qayıtması", "Çikamoqa", "Şir səhərçağı" və digər hekayələri toplanmışdır. Kitab

Emil Zolya. Seçilmiş əsərləri

Emil Zolyanın “Seçilmiş əsərləri”ndə “Dəyirmanın mühasirəsi”, “Jerminal (Qazmaçılar), “Jerveza” yer almışdır.