Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əziz Əliyev: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından tərtib etdiyi "Əziz Əliyev" adlı biblioqrafik gödstəricidə görkəmli dövlət və elm xadimi Ə. Əliyevin həyatını, elmi və ictimai fəaliyyətini

Mustafa Çəmənli: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı "Mustafa Çəmənli" adlı biblioqrafik göstəricidə Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, nasir və publisist Mustafa Çəmənlinin 1972-ci ildən 2017-ci ilədək nəşr edilmiş

Mir Cəlal: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Mir Cəlal” biblioqrafiyası Azərbaycan nərinin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, yazıçı-alim, ədəb

Məktəblinin alınma sözlər lüğəti

Lüğətdə son illərdə ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında, həmçinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində işlənən 1600-dən çox alınma sözün izahı verilmişdir.

Kazuo İşiquro. O günlərdən qalanlar

İçindəkilər: Daim üslub axtarışlarında olan yazıçı, O günlərdən qalanlar