Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Tahir Kazımov. Qırmızı rəng

Əsərdə gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində yerləşən Niderland-Hollandiya Krallığının Friz adalarının birində, Teksel adasının Den-Burq şəhərində cərəyan edir. Rəssamlıq kollecində oxuyan Vilhelmin

Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. Psixologiya

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji x

Zeynəddin Hacıyev. Məntiq

Kitabda ali məktəblərin " Məntiq " kursunun proqramına uyğun olaraq məntiqin mövzuları sistemli surətdə şərh olunur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəlimlər və məntiqi öyrənmək digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Şakir Yaqubov. Yaddaşımın küncündən... (xatirələr, anılar)

Yaşlı və orta nəslə mənsub həmkarlarının “Peşəkar”, “Gəzəri ensiklopediya”, “Birincilik iddiasında olmayan birinci”, “Ustad” kimi dəyərləndirdikləri müəllifin bu kitabına təxminən 45 illik jurnalistlik fəaliyyəti d

Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda