Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əjdər Ol. Yaşa

Tanınmış yazar Əjdər Ol müxtəlif janrlarda qələmə alınmış qırxa qədər kitabın müəllifidir. Onun "Yaşa" kitabına müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı şeirlərdən seçmələrin və yeni əsərləri salınıbdı.

Əjdər Ol. Tütün limanı

"Tütün limanı" kitabına müəllifin son illərdə yazdığı hekayələr, esselər və bir pyes salınmışdır. Yazıçı, hekayələrində insan mənəviyyatının ən dərin qatlarına enir, ədəbi portretlərində sənətkarların tam fərqli tə

Nizami Cəfərov. Mir Cəlalın milli idealları

Azərbaycan xalqının XX əsrin sonlarında qazandığı müstəqillik, heç şübhəsiz, bir neçə yüz illik tarixi olan milli azadlıq ideallarına, bu idealların həyata keçirilməsi uğrunda aparılmış ardıcıl mübarizələrə əsaslanır. V

Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya - Qobustan mədəniyyəti: e.ə. VIII-V minilliklər

Əsərdə Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti və onun tərkib hissəsi kimi, qədim Azərbaycan əlifbası ilk dəfə aşkar olunur; Orxon-Yenisey əlifbasının qrafik açımı verilir; Gəmiqaya-Qobustan abidələrinin tədqiqinə yeni istiqamətdən ba

Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından tərib etdiyi "Zərifə Əliyeva : Biblioqrafiya" adlı göstəricidə Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi,