Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Camal Zeynaloğlu. Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan

 Kitab Böyük   Vətən müharibəsi illərində Ukrayna torpağında gizli partizan hərəkatında fəal iştirak edən, misli görünməmiş qəhrəmanlıqlar göstərmiş, alman faşistlərinə qan uddurmuş istedadlı aktyor, cəsur

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı əsərləri daxil edilmişdir.

Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri

Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan Xalq şairi Nəbi Xəzrinin bu kitabı onun ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldığı şeir və poemalarından seçilərək tərtib olunmuşdur.

Nüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri

Xalq şairi Hüseyn Arifin bu kitabında onun müxtəlif illərdə yazdığı gəraylılar, qoşmalar, müxtəlif mövzulu şeirləri, satiraları, poemaları, dillər əzbəri olan mahnı mətnləri toplanmışdır.

Sahilə. Çevriliş

Sahilə roman üçün çox maraqlı, bizim ədəbiyyatda yetərincə araşdırılıb yazılmamış bir dövrü – sovetlərin dağılması, müstəqilliyin ilk illərini mövzu kimi seçib.