Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Henrik Ibsen. Seçilmiş əsərləri

 Bu kitaba dramaturqun "Kuklalar evi", "Vahimə"," Vəhşi ördək" və "Hedda Gabler" dram əsərləri daxil edilmişdir.

Somerset Moem. Seçilmiş əsərləri

Roman: Teatr, Pyeslər: Sadiq arvad, Ledi Frederik, Novellalar: Tüksüz Meksikal, Məqsədli izdivac, Luiza, Meyhyu

Paulo Koelyo. Seçilmiş əsərləri

Altı romannın və iki hekayəsinin toplandığı bu kitab Azərbaycan oxucularının Paulo Koelyo yaradıcılığı ilə ilk sanballı görüşüdür. Buradakı əsərlər üslub və mövzu baxımından fərqlənir, oxucuları müəllifin yaradıcılı

Jül Vern. Seçilmiş əsərləri

Dünya şöhrətli fransız yazıçısı, elmi-fantastik roman janrının yaradıcılarından biri sayılan Jül Vernin romanlarındakı qəhrəmanlar - dünyanın sirlərini açmağa cəhd göstərən təmənnasız alimlər, milli zülm və müstəmlək

Imadəddin Nəsimi. Secilmis əsərləri. I cild.

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəlləri daхil еdilmişdir. Ədəbi dilimizin formalaşmasında mühüm rol oynamış bu şеirlərdə insan gözə