Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Tess Gerritsen. Buz kimi

Kitbda Tress Gerritsenin "Buz kimi" romanı daxil edilmişdir.

Hacıyev Neman. Coğrafiya test bankı

Bu test toplusunda 2400 çoxseçimli test tapşırığı toplanmışdır. Bu testlər 10 əsas bölmə altında toplanmışdır. Topludakı testlər yeni tədris proqramları və dərsliklər əsasında tərtib olunmuşdur.

Miraslan Bəkirli. Mübariz

Bu romanda ah-­amanla dolu, çox mürәkkәb bir zamanda, hardasa cәsarәt vә qәhrәmanlığın bir az "qınına çәkildiyi" vaxtda iyirmi iki yaşlı bir türk әsgәrinin qeyri­adi qәhrәmanlığından ­ olmuş hadisәdәn söz açılır. Әs

Elxan Elatlı. Qan ləkəsi

"Qan ləkəsi" romanı Azərbaycan detektivində öz sambalı və ciddiliyi ilə seçilir. Romanda həmçinin məhəbbətə, ailə-məişət məsələlərinə,müəllim-şagird münasibətlərinə toxunulmaqla bərabər Qarabag ugrunda ədalətli sav

Castin Marozzi. TAMERLAN

Tamerlan – Dəmir Teymur, müasirləri onu belə adlandırırdılar. Dünyanı fəth edən böyük fatehlərin sonuncusu.Orta əsrlərin əfsanəvi sərkərdəsi, rəvayətə görə, doğulanda ovcunda qurumuş qan olub.Nəhəng imperiyanın yarad