Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Nüşabə Məmmədli. Qondarma qız

Nüşabə Məmmədlinin "Qondarma qız" romanı sayca doqquzuncu kitabıdır. Yazıçının əsərləri rus, ingilis, özbək və ukrayna dillərinə tərcümə edilmişdir.

Solmaz Muxtarova. Son döyüşə gedən yol

Kitaba ədibin hekayə və povestləri daxil edilmişdir.

Nüşabə Məmmədli. Sevgi xiyabanı

Yazıçının qələmindən düşən mürəkkəb damlaları onun ürəyinin qanıdır. Nüşabə xanım Məmmədli bu kitabda da ürəyindəki sevgilərini özünəməxsus yaradıcılığı ilə qələmə almışdır.

Tomas Eliot. Seçilmiş əsərləri

Nobel mükafatı laureatı Tomas Eliotun bu kitabda bir çox şeirləri toplanmışdır. Bu kitab, geniş oxucu kütləsini nəzərə alaraq “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunmuşdur.

Corc Oruell. Seçilmiş əsərləri

 Bu kitabda Corc Oruellin “1984” romanı, “Heyvanıstan” povesti və “Kataloniyaya məhəbbətlə” sənədli romanı Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.