Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Rəhilə Elçin. Milli qəhrəmanım, Vətən qürurum

Təqdim olunan bu kitabda şairə, publisist Rəhilə Elçinin Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr etdiyi poema, şeirlər, bayatılar və publisist yazıları toplanmışdır.

İsa Muğanna. İlan dərəsi (povestlər)

Bu kitabda müəllifin dörd yeni əsəri yer alıb. “Həyatımdan səhifələr” oçerki, “Qırx kisə qızıl”, “Söz yarası” və “İlan dərəsi və ya peyğəmbərin taleyi” povestləri. Bu əsərlər “Azərbaycan” jurnalında çap

İsgəndər Cümşüd. Dörd qərənfil

Ülvü məhəbbət, tale yazısı, zamanın ağır iztirabları, dövrün haqsızılığı romanın qayəsni təşkil edir.

Əli Eyvazov. Bir batalyonun tarixi

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il2 noyabr tarixində xalqa müraciətindən sonra təşkil olunmuş Quba-Qusar kö nüllülərindənibarət batalyonun yaranması, erməni təcavüzkarlarına qarşı batalyonigi

Nemət Kelimbetov. Oğluma məktublar

Görkəmli qazax yazıçısı Nemət Kelimbetovun AZərbaycan dilində nəşr edilən bu ikinci əsərində müəllif doğma vətəndən uzaqlarda-Okeanın o tayında, yad bir ölkədə ali təhsil alan oğluna ünvanladığı məktublarda bugünkü gə