Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Adıgözəl Məmmədov. Tam Məxfi sənədlər

Kitab M.C.Bağırovun Azərbaycan siyasi idarəsinin rəisi, AK (b)P və sonradan AKP MK-nın birinci katibi işlədiyi zaman respublikadakı ictimai-siyasi vəziyyətdən, onun apardığı siyasətdən, Stalin və Beriya ilə əlaqələrindən və onun h

Şəmistan Nəzirli. Əfsanəvi Mixaylo

Kitabda Mehdi Hüseynzadənin cəsurluğu, qeyri-adi igidliyi yeni arxiv materialları və nadir sənədlər əsasında yazılıb. Təkcə vətənimizdə deyil, İtaliya , Yuqoslaviya, Fransa və başqa Avropa ölkələrində də yenilməz qəhrəman kimi

Elxan Elatlı. Xəstə ruhlar

Romanda artıq geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevilib qəbul edilmiş xəfiyyə Qanbay Qasımlı yenidən oxucuların görüşünə gəlir. Roman təxminən yüz əlli illik bir dövrü əhatə etdiyi və bu dövrdəki hadisələrin təsvirinə dete

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri

Zəmanəmizin görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli xüsusiyyətlərə malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifadə edir. Onun dünya ədəbiyyatında böyük hadisə sayılan əsə

Əlisəfa Azayev. Əsgər anası

Yazıçı Əlisəfa Azyevin "Əsgər anası" povestində hələ bitməmiş Qarabağ müharibəsinin reallıqları canlı lövhələrlə əks etdirilmişdir. Əsər oxuculara vətənpərvərlik duyğuları aşılayır və müharibəyə nifrət doğurur.