Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əlisəfa Azayev. Vahimə

Povest vaxtilə Sumqayıtda milli münaqişə zəmnində baş vermiş olaylardan, bu hadisələrdən sonra başı bəlalar çəkən, işini, ailəsini itirən bir gənc müstəntiqin faciəsinindən bəhs edir

Elçin Əfəndi. Antiterror

Roman Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarında, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışan qəhrəman əməkdaşlara təltif olunur.

Ramiz Duyğun. Tarixin lənəti

"Tarixin lənəti" Ramiz Duyğunun onuncu poeziya toplusudur. Kitaba şairin iki poeması daxil edilmişdir. "Tarixin lənəti" poeması 1827-1828-ci illər ikinci Rusiya -İran  müharibəsindən sonra Azərbaycan xalqının başına gəti

Məmmədhüseyn Əliyev. Dağlar oğlu

"Dağlar oğlu" romanında planetimizin ən qocaman sakinlərindən birinin-150 il ömür sürmüş Mahmud Eyvazovun həyatından bəhs edilir. 

Gülhüseyn Hüseynoğlu. İki damla göz yaşı

"İki damla göz yaşı" kitabında əməksever adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fondunda ğörkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əl