Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əlisəfa Azayev. Əsgər anası

Yazıçı Əlisəfa Azyevin "Əsgər anası" povestində hələ bitməmiş Qarabağ müharibəsinin reallıqları canlı lövhələrlə əks etdirilmişdir. Əsər oxuculara vətənpərvərlik duyğuları aşılayır və müharibəyə nifrət doğurur.

Əlsəfa Azayev. Casusun ifşası

Tanınmış yazıçı Əlisəfa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar əsasında qələmə aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır.

Rəhilə Elçin. Milli qəhrəmanım, Vətən qürurum

Təqdim olunan bu kitabda şairə, publisist Rəhilə Elçinin Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr etdiyi poema, şeirlər, bayatılar və publisist yazıları toplanmışdır.

İsa Muğanna. İlan dərəsi (povestlər)

Bu kitabda müəllifin dörd yeni əsəri yer alıb. “Həyatımdan səhifələr” oçerki, “Qırx kisə qızıl”, “Söz yarası” və “İlan dərəsi və ya peyğəmbərin taleyi” povestləri. Bu əsərlər “Azərbaycan” jurnalında çap

İsgəndər Cümşüd. Dörd qərənfil

Ülvü məhəbbət, tale yazısı, zamanın ağır iztirabları, dövrün haqsızılığı romanın qayəsni təşkil edir.