Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Zemfira Səfərova. Azərbaycan musiqi elmi (XIII - XX əsrlər)

Bu tədqiqatda Azərbaycanın musiqi elminin XIII əsrdən XX əsrə qədərki dövrünün tarixi, inkişaf yolu ilk dəfə xüsusi monoqrafiya halında təqdim edilir. Araşdırmada Azərbaycanın musiqi elminin inkişaf yollarının əsas mərhələlər

Toni Morrison. Seçilmiş Əsərləri

Romanlar: Sevgili, Caz, Ən göy gözlər

Şəmistan Nəzirli. Əfsanəvi Mixaylo

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirli bu dəfə oxucuların görüşünə əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə (Mixaylo) haqqında yeni kitabı ilə gəlib. "Əfsanəvi Mixaylo" əsərində Mehdinin cəsurluğu, qeyri-adi igidliyi yeni yeni arxiv ma

Vidadi Babanlı. Zəmanə adamı

Roman yaxın keçmişimizdən - bir ictimai-siyasi quruluşdan digərinə keçid dövrünün hadisələrindən bəhs edir. Həmin dövrdə xalqımızın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çarpışan həqiqi vətənpərvər mübarizlərlə yanaşı,

Haynrix Böll. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda XX əsr dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, Nobel mükafatı laureatı Haynrix Böllün Azərbaycan oxucularına artıq tanış olan “O illərin çörəyi” povesti ilə yanaşı, alman dilindən tərcümə olunmuş “Bi