Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Tomas Eliot. Seçilmiş əsərləri

Nobel mükafatı laureatı Tomas Eliotun bu kitabda bir çox şeirləri toplanmışdır. Bu kitab, geniş oxucu kütləsini nəzərə alaraq “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunmuşdur.

Corc Oruell. Seçilmiş əsərləri

 Bu kitabda Corc Oruellin “1984” romanı, “Heyvanıstan” povesti və “Kataloniyaya məhəbbətlə” sənədli romanı Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.

Henrik Ibsen. Seçilmiş əsərləri

 Bu kitaba dramaturqun "Kuklalar evi", "Vahimə"," Vəhşi ördək" və "Hedda Gabler" dram əsərləri daxil edilmişdir.

Somerset Moem. Seçilmiş əsərləri

Roman: Teatr, Pyeslər: Sadiq arvad, Ledi Frederik, Novellalar: Tüksüz Meksikal, Məqsədli izdivac, Luiza, Meyhyu

Paulo Koelyo. Seçilmiş əsərləri

Altı romannın və iki hekayəsinin toplandığı bu kitab Azərbaycan oxucularının Paulo Koelyo yaradıcılığı ilə ilk sanballı görüşüdür. Buradakı əsərlər üslub və mövzu baxımından fərqlənir, oxucuları müəllifin yaradıcılı