Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Luis Sinkler. Seçilmiş əsərləri

Luis Sinkler (1885-1951) Nobel mükafatına layiq görülən ilk ABŞ yazıçısıdır. O, bu mükafatı həm də satira və yumor vasitəsilə yeni tiplər, xarakterlər yaratmaq bacarlğlna görə almışdır. Yaradıcılığında daha çox cəmiyyət v

Elxan Elatlı. Xəstə ruhlar

Romanda artıq geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevilib qəbul edilmiş xəfiyyə Qanbay Qasımlı yenidən oxucuların görüşünə gəlir. Roman təxminən yüz əlli illik bir dövrü əhatə etdiyi və bu dövrdəki hadisələrin təsvirinə dete

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri

Zəmanəmizin görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli xüsusiyyətlərə malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifadə edir. Onun dünya ədəbiyyatında böyük hadisə sayılan əsə

Orxan Pamuk. Qar

Orxan Pamuk “Qar” romanında Türkiyənin şərqində islam təməlçiliyi və qərbləşmə cərəyanlarının necə üz-üzə gəl­diyini, insan talelərində necə ağır yaralar açdığını yüksək sənətkarlıq və inandırıcılıqla göst

James Rollins. Dərinlik

Yer üzü qara torla örtüldüyü vaxt Günəşin güclü partlayışı bir çox təbii fəlakətlərə yol açdı.Zəlzələlər və vulkan püskürmələri Yer kürəsini titrətdi.Alim Cek Kirkland güman edir ki, bu kataklizmaların səbəbi hansısa