Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Əsəd Cahangir. Kim yatmış, kim oyaq?

Kitabda Əsəd Cahangirin həm ədəbiyyatın ümumi nəzəri - fəlsəfi problemləri, həmdə ayrı-ayrı əsərləri haqqında müxtəlif vaxtlarda yazdığı seçilmiş esse və məqalələri toplanmışdır. "Qədim türk ədəbiyyatının linqvistik

Mustafa Çəmənli. Sənət hekayələri

Kitabda yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin son otuz ildə yazdığı sənədli hekayələri, portret-oçerkləri, esseləri, xatirələri toplanmışdır. Nəsr əsəri səviyyəsində qələmə alınmış ensiklopedik xarakterli bu kitabda Azərba

Nizami Gəncəvi: biblioqrafiya

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illiyinin keçirilməsi haqqında Sərəncamına əsasən Milli Kitabxana tərəfindən tərtib olunmuş “Nizami Gəncəvi”

Aqşin Yenisey. Məbədin sükutu

«Məbədin sükutu» adlı bu yeni kitabda yazarın son illərdə yazdığı və heç bir kitabında çap olunmamış hekayələri, satirik, publisistik yazıları və müasir ədəbiyyatımızın istedadlı simalarına həsr olunmuş məq

Səidə Haqverdiyeva. İsanın yatağındakı ilahə

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda müasir həyatımızda baş verən bir sıra hadisələrin təsviri öz əksini tapmışdır. Əsasən ailə-məişət mövzusunda yazılmış povest və hekayələrdə müəllif çalışıb ki, problem və onu yaradan