Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Axundov Ağamusa. Ümumi dilçilik. Dərslik

Kitabda dilin daxili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tarixi, dilçiliyin əsas problemləri, dilin fəlsəfi və ictimai məsələləri işıqlandırılı

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevril