Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Arzu Nağıyev. Qara kabus

Bu kitabda bəşəriyyətin ən böyük bəlası olan narkomaniyadan bəhs olunur. Uzun illər həmin problemin tədqiqi ilə məşğul olan müəllif, kitabında narkomaniyanın mahiyyətini, xüsusiyyətlərini və ondan xilas yollarını elmi və prakt

Gülhüseyn Hüseynoğlu. İki damla göz yaşı

" İki" damla göz yaşı " kitabında əməksever adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fondunda ğörkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əlaq

Aşıq Ələsgər. Əsərləri

Bu kitaba qüdrətli еl sənətkarının əldə olan şеirləri və adı ilə bağlanan dastan-rəvayətlər toplanmışdır. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü xalq həyatını, insan talеyini, sеvinc və kədər hisslərini nеcə ifadə еtməsind

Əlibala Hacızadə. İtkin gəlin

Müəllifin oxuculara təqdim etdiyidiyimiz " İtkin Gəlin " romanı dost Əfqan xalqının Aprel ingilabından əvvəlki təzadlarla dolu həyatından, ziyalıları dərindən düşündürən bir sıra ictimai problemlərdən, gənclərin yeni həyat u

Çingiz Abdullayev. Transilvaniya Səfəri

Cinayət məsələləri üzrə dünyaca məşhur ekspert Dronqo Rumıniyaya beynəlxalq konfransa gəlir. Artıq ikinci gün öyrənir ki, sammitin bir neçə iştirakçısına təhlükədən bəhs edən məktub göndərilib. Naməlum şəxs onları bilin