Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Jül Vern. Seçilmiş əsərləri

Dünya şöhrətli fransız yazıçısı, elmi-fantastik roman janrının yaradıcılarından biri sayılan Jül Vernin romanlarındakı qəhrəmanlar - dünyanın sirlərini açmağa cəhd göstərən təmənnasız alimlər, milli zülm və müstəmlək

Imadəddin Nəsimi. Secilmis əsərləri. I cild.

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəlləri daхil еdilmişdir. Ədəbi dilimizin formalaşmasında mühüm rol oynamış bu şеirlərdə insan gözə

Imadəddin Nəsimi. Secilmis əsərləri. II cild.

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə humanist

Ziya Şakir. Həzrət Əli

İslam tarixində sanballı yeri və xidmətləri olan, bir fransız tarixçisinin “bəşəriyyətin ən comərd adamı” adlandırdığı Həzrət Əlinin həyatı, tapındığı inanc və apardığı mübarizələrdən söhbət açan bu kitab geniş

Zemfira Səfərova. Azərbaycan musiqi elmi (XIII - XX əsrlər)

Bu tədqiqatda Azərbaycanın musiqi elminin XIII əsrdən XX əsrə qədərki dövrünün tarixi, inkişaf yolu ilk dəfə xüsusi monoqrafiya halında təqdim edilir. Araşdırmada Azərbaycanın musiqi elminin inkişaf yollarının əsas mərhələlər