Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri

Şəhriyar yalnız həqiqətləri deyən, düşünüb-duyduqlarını sadə, anlaşıqlı və şirin el dilində tərənnüm edən, "təpədən dırnağadək ürəkdən ibarət" olan əyilməz, hünərli bir şairdir. Şəhriyar mil

Əmir Xosrov Dəhləvi. Şirin və Xosrov

Bu əsər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasına cavab olaraq 1298-ci ildə qələmə alınmışdır. Nizami yaradıcılığından qidalanan çoxsaylı poetik nümunələr sırasında "

Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza

"Cinayət və cəza" romanının qəhrəmanı Raskolnikovdur. Yazıçı humanist niyyətlərini şər yolla həyata keçirməyə cəhd eləyən qəhrəmanının tutduğu yolla inkar edir və çıxış yolunu insanın gerçəkliklə

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika. Dərslik

Dərslikdə informatikanın əsas anlayışları, müasir kompüter texnikasının əsasları, fərdi kompüterlər, alqoritimləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları, kompüterin proqram təminatı o, cümlədən sistem və pr

Azərbaycan tarixi. Ən qədimdən bizim eranın lll əsri. 7 cilddə. I cild

Kitab Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlarından başlayaraq eramızın lll əsrinin birinci rübü ilə başa çatan böyük bir dövrünü əhatə edir. Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsası