Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevril