Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Məmmədhüseyn Əliyev. Dağlar oğlu

"Dağlar oğlu" romanında planetimizin ən qocaman sakinlərindən birinin-150 il ömür sürmüş Mahmud Eyvazovun həyatından bəhs edilir. 

Gülhüseyn Hüseynoğlu. İki damla göz yaşı

"İki damla göz yaşı" kitabında əməksever adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fondunda ğörkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əl

Ramiz Duyğun. Tarixin lənəti

"Tarixin lənəti" Ramiz Duyğunun onuncu poeziya toplusudur. Kitaba şairin iki poeması daxil edilmişdir. "Tarixin lənəti" poeması 1827-1828-ci illər ikinci Rusiya -İran  müharibəsindən sonra Azərbaycan xalqının başına gəti

Nüşabə Məmmədli. Qondarma qız

Nüşabə Məmmədlinin "Qondarma qız" romanı sayca doqquzuncu kitabıdır. Yazıçının əsərləri rus, ingilis, özbək və ukrayna dillərinə tərcümə edilmişdir.

Solmaz Muxtarova. Son döyüşə gedən yol

Kitaba ədibin hekayə və povestləri daxil edilmişdir.