Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti I cild
16 Dekabr , 2019
Oxuculara təqdim olunan iki cildlik bu kitab "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti"nin 5-ci nəşridir. Lüğətdə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən söz və ifadələrin, izafət tərkiblərinin izahı veilmişdir.