Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Viktor Hüqo. Seçilmiş əsərləri
16 Dekabr , 2019
Hüqo dühası, Hüqo irsi yer üzünün bütün xalqları üçün doğma və əzizdir. Hüqo-nun tükənməz yaradıcılıq aləmində “Səfillər” romanının xüsusi çəkisi var. Dahi rus yazıçısı LevTolstoyun “fransız ədəbiyyatının ən yaxşı romanı” adlandırdığı bu ölməz əsər, demək olar, bütün dünya dillərinə tərcümə olunmuş, müəllifinə əbədi şöhrət qazandırmışdır.