Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Ramiz Duyğun. Tarixin lənəti
1 Dekabr , 2019
"Tarixin lənəti" Ramiz Duyğunun onuncu poeziya toplusudur. Kitaba şairin iki poeması daxil edilmişdir. "Tarixin lənəti" poeması 1827-1828-ci illər ikinci Rusiya -İran  müharibəsindən sonra Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərdən və ermənilərin Çar Rusiyası tərəfindən yerli azəri əhalisinin iradəsinin əleyhinə olaraq Azərbaycan torpaqlarına köcürülməsindən bəhs edir.