Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Gülhüseyn Hüseynoğlu. İki damla göz yaşı
15 Noyabr , 2019
"İki damla göz yaşı" kitabında əməksever adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fondunda ğörkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əlaqələrə, vətənpərvərlıyə, xeyirxahlığa, paklığa, ailə və tərbiyə məsələlərinə yönəldir. Həzin lirika, emosionallıq, axıcı dil kitabdakı əsərlərin başlıca məziyyətlərini təşkil edir. "İki damla göz yaşı" kitabında toplanmış hekayə, pövest və mənsur şeirlər sənətkar qələminin məhsuludur.