Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Abid Tahirli. Bütün türklərin tərcümanı
10 İyul , 2019
Əsərdə həyat və fəaliyyəti ilə Azərbycanla qırılmaz tellərlə bağlı olan böyük ideoloq, naşir, redaktor, yazıçı-publisist, tənqidçi, tərcüməçi, ideya və əməlləri ilə bütün dünya, xüsusi ilə Rusiya müsəlmanlarının taleyində, tərəqqisində misilsiz xidmətlər göstərmiş, onların ictimai-siyasi, mədəni, mətbu həyatında yeni mərhələ açmış, öz dildaşları və dindaşlarının təfəkkür tərzində dönüş yaratmış İsmayıl Qaspiralının ömür və yaradıcılıq yolundan bəhs olunur.