Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Ramid Hüseynov. Politologiya
10 İyul , 2019
Dərs vəsaiti politologiyanın obyekti və predmeti və bundan irəli gələn məsələlərin həllinə həsr edilmişdir. Bununla belə, dövlət fenomeni, onun təsnifatı, siyasi inkişaf istiqamətləri, fərdin idarə etmə bacarığı, siyasi mədəniyyəti, liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması xüsusiyyətləri, xarici siyasət və xarici siyasətdə təhlükəsizlik məsələləri və s. şərh olunur. Dərs vəsaitində əksini tapmış mövzuların daha asan başa düşülməsi üçün müasir tədris prosesinin tələbləri nəzərə alınmaqla müqaviləsi və sistemli təhlillər, paralellər aparılmış, çoxlu sxem və cədvəllər əks olunmuşdur.