Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya - Qobustan mədəniyyəti: e.ə. VIII-V minilliklər
12 Fevral , 2019
Əsərdə Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti və onun tərkib hissəsi kimi, qədim Azərbaycan əlifbası ilk dəfə aşkar olunur; Orxon-Yenisey əlifbasının qrafik açımı verilir; Gəmiqaya-Qobustan abidələrinin tədqiqinə yeni istiqamətdən başlanılmasının vacibliyi əsaslandırılır.