Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Əjdər Ol. Tütün limanı
12 Fevral , 2019
"Tütün limanı" kitabına müəllifin son illərdə yazdığı hekayələr, esselər və bir pyes salınmışdır. Yazıçı, hekayələrində insan mənəviyyatının ən dərin qatlarına enir, ədəbi portretlərində sənətkarların tam fərqli tərcümeyi-hallarını yazır, pyesində incə dramatik məqamları üzə çıxardır.