Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə. Psixologiya
11 Oktyabr , 2017
Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım məsələləri şərh olunur.Dərslik ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulur. Ondan müəllimlər və tərbiyəçilər, idarəetmə müəssisələrinin işçiləri, eləcə də insan psixologiyası problemləri ilə maraqlanan bütün oxucular istifadə edə bilərlər.