Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Yeni kitablar
Zeynəddin Hacıyev. Məntiq
10 Oktyabr , 2017
Kitabda ali məktəblərin " Məntiq " kursunun proqramına uyğun olaraq məntiqin mövzuları sistemli surətdə şərh olunur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəlimlər və məntiqi öyrənmək digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.